Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Palenta kompirica Udruge Palentar

Palenta kompirica Udruge Palentar
U sklopu manifestacije Rijeka Advent održati će se Gastro show Palenta kompirica kojeg će prirediti članovi Udruge Palentar.
Udruga je zadužena za promicanje Palente kompirice i grobničkoga sira. Palenta kompirica više je od autohtonog grobničkog jela. Ona je dio njegove povijesti, kulture ali i svakodnevnog života još i danas.

Detalji

Datum: 16.12.2017.
Lokacija: Trg 128. brigade Hrvatske vojske
Vrijeme: od 11 do 14 sati

Lokacije