Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Djeca Kraljevice

Djeca Kraljevice
Udruga "Djeca Kraljevice" je osnovana 11. lipnja 2015. s ciljem da promiče i njeguje slobodne aktivnosti djece, osobito ples i igru. Između ostalog, jedan od osnovnih ciljeva je savjetovanje i pomoć ženama prije i nakon poroda.
Voditeljica plesnog studia Dance 4 Fun je Kristina Paunovski, koja je ujedno i plesni pedagog. Udruga organizira i razne priredbe i manifestacije
Predsjednica udruge je Diana Oštarić.

Detalji

Datum: 19.12.2017.
Lokacija: Korzo
Vrijeme: u 17.20 sati

Lokacije