Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Advent na Kobleru: Living Stones band Living Stones band zabavljati če sve posjetitelje Adventa na Koblerovom trgu poznatim hitovima.

Advent na Kobleru: Living Stones band                                     Living Stones band zabavljati če sve posjetitelje Adventa na Koblerovom trgu poznatim hitovima.
Living Stones band zabavljati će sve posjetitelje Adventa na Koblerovom trgu poznatim hitovima.

Detalji

Datum: 19.12.2018.
Sat: U 18 sati
Lokacija: Trg Ivana Koblera

Lokacije