Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Ri gastro Advent: Duo Ze-Te

Ri gastro Advent:  Duo Ze-Te
Članovi dua su Zdravko Tomić i Maja Zuzija s dvije gitare. Repertoar dua su zabavne pjesme 70 ih i 80 ih godina, zabavne i rock balade, pjesme koje su neke pomalo i zaboravljene ali u novim aranžmanima.

Detalji

Datum: 12.12.2018.
Sat: U 17 sati
Lokacija: Trg Riječke rezolucije

Lokacije