Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Advent na Korzu: Dječji zborovi Mali Riječani i Morčići

Advent na Korzu: Dječji zborovi Mali Riječani i Morčići
Dječji zbor Mali Riječani i dječji zbor Morčići pod vodstvom prof. Egle Trošelj.
Kroz dječji zbor Mali Riječani koji je osnovan 1985. godine prošlo je više od 1700 djece predškolske dobi; a kroz dječji zbor Morčići, osnovan 1993., više od 800 djece osnovno školskog uzrasta iz Rijeke i okolice. Održano je više stotina nastupa u Rijeci, Hrvatskoj i inozemstvu, te osvojene razne festivalske nagrade. Profesorica Egle Trošelj, osnivač i voditelj zborova, dobitnica je Nagrade Grada Rijeke za glazbeno pedagoški rad sa djecom i Malim Riječanima. U programu je izbor autorskih pjesama pisanih za Male Riječane i Morčiće s blagdanskom tematikom.

Detalji

Datum: 06.12.2018.
Sat: U 17.30 sati
Lokacija: Korzo

Lokacije