Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Rijeka Advent: Natječaj za najbolju fotografiju Rijeka Adventa 2018.

Rijeka Advent: Natječaj za najbolju fotografiju Rijeka Adventa 2018.
Riječka FB grupa Volim grad koji teče, a uz suorganizaciju Fotokluba Rijeka i Borislava Božića, pokreće natječaj za najbolju fotografiju riječkog adventa pod nazivom Advent u Rijeci 2018.
Pokrovitelji natječaja su Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke.

Advent, vrijeme svečarskoga raspoloženja, vrijeme i duhovne i tjelesne pripreme za doček i slavlje blagdana Božića. I tako, već ustaljenim ritmom vrijeme prosinca u nama razvija posebne osjećaje i raspoloženja, i ne samo u nama pojedincima, već i grad sebe priprema za ovu prigodu. Ma koliko katkada pojam grada može apstraktno zvučati, u ovoj je prilici sasvim konkretan i uvelike angažiran oko uređivanja i šminkanja samoga sebe kako bi u suodnosu sa svojim građanima bio što ljepši, bogatiji i radosniji. Proširuju se prostori uređenja, nabavljaju se novi i bogatiji ukrasi, program se u svom sadržajnom i kvalitativnom formatu obogaćuje, a sve to čini grad svojim građanima i svima onima koji s namjerom dođu u Rijeku slaviti Advent i veseliti se. Ta pozitivna sinergija grada i građana, koja se u kontinuitetu prelijeva iz jednoga u drugi entitet, svojom se dinamičnošću obogaćuje pa ove godine ima novu inicijativu za sve Riječane i sve goste Rijeke u ovo blagdansko vrijeme: Fotkaj advent u Rijeci.
Najkreativnije fotografije bit će nagrađene vrijednima novčanim nagradama.
Žiri će procjenjivati originalni fotografski pristup temi i motivu. Fotografirajte u različitim vremenskim uvjetima, u različita doba dana i noći, birajte neobične rakurse. Naprosto, budite originalni. U toj originalnosti treba se vidjeti da je to ambijent Rijeke, a ne Grenoblea, Beča, Dubrovnika, Zagreba, itd.
Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku i to na e-mail: adventurijeci@gmail.com
Natječaj je otvoren od 1. prosinca 2018. do 2. siječnja 2019. godine.
Za sudjelovanje na natječaju za najbolju fotografiju Rijeka Advent 2018. uz fotografiju je potrebno popuniti i poslati prijavnicu.
PRAVILA NATJEČAJA
- Na natječaju mogu sudjelovati svi autori bez ograničenja.
- Autori, sudionici natječaja Advent u Rijeci, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuju da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzimaju odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
- Svaki autor uz fotografije prilaže pravilno popunjenu prijavnicu.
- Natječaj je otvoren od 1. prosinca 2018. do 2. siječnja 2019. i bit će prihvaćene sve prijave koje stignu organizatoru do 24:00 sata 2. siječnja 2019.
-Sve pristigle prijave pregledat će tročlani žiri u sastavu Ivica Brusić, Borislav Božić i Stanko Abadžić te će odabrati 20 najboljih fotografija.
-Odabrane fotografije bit će izrađene na velikom formatu i izložene na panoima na riječkom Korzu tijekom siječnja 2019.
-Grad Rijeka i TZ grada Rijeke nagradit će i otkupiti pet najboljih fotografija uz sljedeće nagrade:
1. mjesto 1500 kn
2. mjesto 1250 kn
3. mjesto 1000 kn
4. mjesto 750 kn
5. mjesto 500 kn
-Rezultati natječaja bit će javno objavljeni i dostupni od 7. siječnja na FB grupi Volim grad koji teče, FB Fotoklub Rijeka i na stranicama te društvenim mrežama kojima upravlja TZ grada Rijeke i Grad Rijeka.
-Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.
-Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija. Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg; dopuštena pojedinačna veličina datoteke je najviše 4 MB.
-Datoteke fotografija trebaju biti potpisane: redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije npr.: 1_Marko_Markovic_Koblerov trg
-Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali normalno koristiti kvačice na slovima koja to imaju.
-Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu na e-mail: adventurijeci@gmail.com Pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB.
-Krajnji rok slanja fotografija je 2. siječnja 2019. do 24:00 sata.
-Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
-Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije ovoga projekta kao i samoga grada Rijeke.
-Neke fotografija bit će tiskane na promotivnim materijalima u svrhu promocije izložbe Advent u Rijeci. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija Rijeke i adventa u Rijeci. Moralna autorska prava, u smislu ispravnoga potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.
Popunjenu prijavnicu treba poslati na ovu adresu: adventurijeci@gmail.com
Osobni podaci natjecatelja koriste se u svrhu provođenja natječaja i po njegovom završetku njihova daljnja obrada prestaje i neće se koristiti u druge svrhe. Informacije o osobnim podacima, kao i o ostvarivanju prava iz područja zaštite osobnih podataka, možete ostvariti kontaktiranjem organizatora.

Prijavnica

Detalji

Datum: 01.12.2018. - 02.01.2019.
Lokacija:

Lokacije