Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Ri gastro Advent: Rotondo

Ri gastro Advent: Rotondo

Društvo za ples i rekreaciju "Rotondo" jedna je od najstarijih i najtrofejnijih plesnih udruga grada Rijeke. Ime Rotondo označava kružni tijek – nešto što nema početak i kraj. Kao što u prirodi voda hlapi da bi postala kaplja kiše koja će se vratiti na zemlju i omogućiti život čitavoj prirodi i kao što je grad Rijeka dobio ime po rijeci koja kroz njega teče, tako i Rotondo svoje djelovanje povezuje s gradom na Rječini, s neprekidnim obnavljanjem, savršenom kružnicom koja ne mijenja oblik bez obzira na to koliko velika bila.

Detalji

Datum: 14.12.2019.
Sat: Od 11.30 do 12 sati
Lokacija: Trg Riječke rezolucije

Lokacije