Djed Božićnjak
Još Do Nove Godine

Kulturno umjetnička udruga Sklad Bakar

Kulturno umjetnička udruga Sklad Bakar
KUU Sklad je osnovan 8. studenog 1877. godine u Bakru, pa je sa punih 139 godina jedna od najstarijih udruga u Hrvatskoj. Tokom povijesti, Sklad je nosio društveni i zabavni život Bakra i okolice. U sklopu udruge djelovale su razne sekcije: mješoviti zbor, tamburaški orkestar, limena glazba, glumačka sekcija. Udruga je u djelovanju imala i prekid - prestaje djelovati 1974.  
Godine 1999. KUU Sklad se revitalizirana kroz djelovanje dviju sekcija, ženske i muške klape. U 2015. godini Sklad nastavlja djelovati kroz nove sekcije: mješoviti zbor od 35 članova koji vodi Nina Simčić i komorni sastav koji vodi Bakran Mladen Cvijanović.

Detalji

Datum: 27.12.2016.
Lokacija: Glavna pozornica - Korzo
Vrijeme: u 18 sati
Ulaz / cijena: besplatno

Lokacije